//-->
*

logo

HOŞ GELDİNİZ

:Muhammed Furkan Akdoğan M.F.A
Site Map Reklamlar anasayfa

Din İçin En Mükemmel Kurum

FORUM

>OyunlarTIKLA
>DinTIKLA
>Kuranı-Kerim TIKLA
>İlahiler TIKLA
>Peygamberimizin Hayatı vb.TIKLA
> 7.Sınıf Matematik Ödev Cevapları TIKLA

OYUNLAR

>dinmatik-oyun
>Metin 2
>Legend-Online
..****

Gavs ve din

Hicretin 4. Yili Reci Vakasi ve Bir'i Mauna Faciasi RECİ VAK'ASI

Hicretin 4. Yili
Reci Vakasi ve Bir'i Mauna Faciasi
RECİ VAK'ASI
(Hicret 'in 4. senesi Sefer ayı)
Uhud Harbinden sonra, Müslümanların harbteki mağlûbiyetleriyle
zaafa uğradıkları zannına kapılan etraftaki bazı Arap kabilelerinde,
İslâm'ın merkezi Medine'ye karşı bazı kıpırdanma ve hareketlenmeler
görüldü. Harekete hazırlananlardan biri de, Huzeyl Kabilesinden Hâlid
b. Süfyan idi. Medine üzerine yürümek için hazırlıklarını tamamlamıştı
ki, Peygamber Efendimiz durumu haber almıştı. Ashabı Suffa'dan Abdullah b. Üneys'i, haberin doğruluğunu tahkik için göndermişti. Yayılan
haberin doğru olduğunu, bizzat hareketi plânlayan Hâlid b. Süfyan'dan
öğrenen Abdullah b. Üneys, bir fırsatını kollayıp, kılıcıyla onu
öldürmüştü.194
Bu hâdise, civar kabilelerin bir müddet sessiz sedasız durmalarını
sağlamıştı, ama Müslümanlara karşı intikam ve taarruz hırslarını da
bilemiş oluyordu.
Sinsi düşman, açıktan açığa Müslümanlara karşı çıkamayacağını anlayınca, bu intikam duygusunu tatmin için başka yollar aradı. Masum
kılığına girerek Adal ve Kare Kabilesine mensup altı kişilik bir heyet,
Medine'ye çıkageldi. Müslüman olduklarını söyleyerek Peygamber
Efendimizin huzuruna çıktılar.
"Yâ Resûlallah!.. Kabilemiz arasında İslâmiyet yayılmış durumda. Sahabîlerinden birkaçını, İslâm hükümlerini tebliğ etmek, Kur'ân okuyup
öğretmek üzere bizimle beraber gönder!"195 diye ricada bulundular.
Resûli Ekrem, İslâm'a hizmet teşkil edecek bu masum ve mâkul görünen talebi cevapsız bırakmadı; Mersed b. Ebî Mersed başkanlığında 10
sahabîyi gelenlerle birlikte gönderdi. İrşad vazifesiyle yola çıkan 10
sahabîden, isimleri bilinen yedisi şunlardı:
Mersed b. Ebî Mersed, Hâlid b. Ebî Bukeyr, Abdullah b. Târik, Âsim b.
Sabit, Hubeyb b. Adiyy, Zeyd b. Desinne ve Muattib b. Ubeyd.196
403İrşad heyeti, Huzeylilere âit Reci adındaki su başına geldiklerinde, âdi
ve alçakça bir hıyanetle karşı karşıya bulunduklarını anladılar. Bir anda
Benî Lihyan'dan 100 kadar okçunun hücumuna mâruz kaldılar. "Biz
Müslüman olduk, bize irşad heyeti gönder." diye yalvaran bu adamlar,
şimdi Müslüman mürşidleri Lihyanlann okçularına teslim ediyorlardı.
Müslümanlar, kılıçlarını sıyırarak bir dağa iltica ettiler. Kendilerini
kılıçlarıyla müdafaa etmeye kalktılarsa da, kısa zamanda mukavemetleri
kırıldı. Hainler, Müslümanların sığındıkları dağın etrafını sardılar:
"Eğer yanımıza inip teslim olursanız sizi öldürmeyiz!" diye seslendiler.
Müslüman muallimler, müşriklerin bu sözlerine güvenmeyip teslim olmayı reddettiler. İçlerinden Asım b. Sabit, "Ben, müşriklerin himayesini
ömrüm boyunca kabul etmemek üzere yeminliyim! Vallahi, ben bu
kâfirlere asla teslim olmam!" dedi; sonra da, "Allah'ım, Resulünü durumumuzdan haberdar et!" diye dua etti. Bir taraftan da müşriklere ok
yağdırıyordu. Ok atarken de, "Ben ne diye çarpışmayayım ki?.. Gücüm
kuvvetim serinde, oklarım yanımda, yayımın kirişi kalın, enli temrünler
sebebiyle kayıp gitmekte."Ölüm hak, dünya boş ve geçicidir. "Takdir edilen elbette başa gelecektir! "İnsanlar er geç Allah'a dönecektir!
"Eğer ben sizinle çarpışmazsam annem evlâdsız kalsın." diyordu.197
Bu kahraman sahabî, oku bitince, mızrağını kullanmaya başladı. O da
kırılınca kılıcına sarıldı. Böylece birçok müşriki yere serdikten sonra son
duası ise şu oldu:
"Allah'ım!.. Ben, Senin dinini korumaya çalıştım; Sen de cesedimi
müşriklerden koru!"
Diğer sahabîler de kahramanca çarpıştılar. Ancak, 100 kişiye karşı 10
kişi ne yapabilirdi ki?.. Sonunda, aralarında Âsim b. Sâbit'in de (r.a.) bulunduğu yedi sahabî, müşrik oklarıyla şehid oldular. Geri kalan üç
sahabî ise, müşriklerden kendilerini öldürmeyeceklerine dair kesin söz
alınca teslim oldular. Müşrikler üçünü de yaylarının kirişiyle sıkıca
bağladılar. Sonra Mekke'nin yolunu tuttular. Maksatları, onları götürüp
Müslümanlara karşı kalbleri kin ve nefretle dolu Kureyş müşriklerine
satmaktı!
Yolda, Abdullah b. Târik, bir fırsatını kollayıp kaçtı. Ancak bu kaçış
hayata değil, şehâdete idi. Müşriklerin attıkları taşlarla o da şehid oldu.
Geriye iki kişi kaldı: Zeyd b. Desinne ve Hubeyb b. Adiyy… Bunları da
götürüp Mekke'de sattılar.
Âsim b. Sabit, Uhud Muharebesinde, Sülâfe adındaki azılı bir müşrik
kadının iki oğlunu öldürmüştü. Bu şerir kadın, Hz. Âsım'ın başını eline
geçirdiği takdirde, onunla şarap içeceğine dair yemin etmişti. Lihyan
Oğulları bunu biliyorlardı. Bu sebeple hunharca şehid ettikleri Hz. Âsim
404b. Sâbit'in başını alıp Mekke'deki bu kadına götürmek istiyorlardı. Ancak
Allah, kendilerine bu fırsatı vermedi. Âsim b. Sâbit'in (r.a.) şehid
olmadan az önce, "Allah'ım!.. Müslüman olduğum günden beri Senin
yüce dinini müdafaa ve himaye etmek için nefsimi feda ettim. Bugün,
son günümdür. Sen de benim cesedimi (müşriklerin dokunmasından)
muhafaza eyle!"198 diye ettiği duasını Cenâbı Hakk kabul etti. Müşrikler
cesedinin başına yaklaşmak istedikleri sırada, cesedin başında birden bir
arı sürüsü peyda oldu ve onları cesede yaklaştırmadı. Bunun üzerine
cesedi sabahleyin gelip almak üzere ayrıldılar. Ancak, sabah geldiklerinde ceset ortada yoktu. Şaşırdılar. Çünkü Cenâbı Hakk, gece bir yağmur
yağdırmış ve bu büyük sahabînin cesedini necis müşriklerin ellerinin
dokunmasına fırsat vermeden sellere sürükletip götürmüştü!

Bugün 3 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!
Hayırlı Günler Dileriz.! wep sitemizden istediginzi kopyalayıp kullana bilirsiniz yasak yoktur...


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=